Kształcenie Inwestorów

To jest Twój czas wielkich wyzwań

Kształcenie inwestora wymaga czasu, indywidualnego podejścia do jego możliwości i potrzeb oraz wsparcia mentora w pokonywaniu trudnych problemów.

Organizacja i miejsce pracy

Te obszary działalności inwestora doceniają osoby, które przeszły trudną drogę do profesjonalizmu.

Jeżeli chcesz być profesjonalistą, zacznij już teraz zmieniać i układać te elementy tak, aby sprzyjały lepszej efektywności pracy.

Wdrażanie wiedzy w praktyce

Wiedza bez umiejętności wykorzystywania jej w praktyce jest bezużyteczna, a nawet szkodliwa.

Proces adaptacji wiedzy musi być stopniowy w odpowiedniej ilości, a sama wiedza powinna być dobrze utrwalona.

Usuwanie źródeł błędów

Nauka to trudny czas wprowadzania zmian w życiu wymagający dyscypliny i poświęcenia.

Każdy w takiej sytuacji potrzebuje wsparcia osoby, która rozumie jak duże są przed nim wyzwania i będzie korygować błędy.

Formuła Kształcenia Inwestora

Profesjonalny inwestor to inteligencja, odpowiedzialność, dyscyplina, zdecydowanie, świadomość własnej omylności oraz wykorzystywanie swojego potencjału. Te cechy wymagają bezwzględnych zmian.

Model kształcenia inwestorów

Wieloletnie kształcenie inwestorów pozwoliło mi wypracować efektywne modele przekazywania wiedzy, kontroli postępu oraz motywowania do skutecznego działania ucznia.

Bądź przygotowany na nowoczesne kształcenie z bezwzględnym egzekwowanie przez mentora umiejętności praktycznych. Będziesz bardzo sprawnie przyswajał nowe tematy i skutecznie inwestował.

Wsparcie techniczne

Program indywidualnego kształcenia wspierany jest platformą szkoleniową LMS dzięki, której sposób uczenia się jest wyjątkowo sprawny.

Materiał szkoleniowy dostępny jest 24 godziny na dobę i to Ty decydujesz w jakim tempie uczysz się. Platforma szkoleniowa wspiera również proces kontroli przyswajanej wiedzy, a Ty bezzwłocznie korygujesz błędy i szybciej się rozwijasz.

Konsultacje indywidualne

Podstawą przekazywania wiedzy oraz jej kontroli są indywidualne zajęcia online z mentorem, ponieważ na żywo możesz rozwiązywać problemy z inwestowaniem.

Podczas indywidualnych zajęć wykonujesz analizy i prowadzisz handel w czasie rzeczywistym a mentor identyfikuje błędy i podpowiada rozwiązania problemu. Dobra organizacja przebiegu szkolenia motywuje Cię do intensywnej pracy.

Etapy kształcenia

Jest to program dla wymagających, dlatego jego przebieg jest intensywny, któremu jestem przekonany, że sprostasz.

Program składa się z trzech etapów o różnym poziomie zaawansowania. Na każdym poziomie podnosisz swój poziom wiedzy i doświadczenia. Czas trwania szkolenia w programie uzależniony jest od Twoich obowiązków i możliwości organizacyjnych.

Oznacza to, że wszelkie urlopy, przerwy okolicznościowe nie wchodzą w czas trwania szkolenia, co daje Ci szansę na skupienie się tylko na nauce i rozwoju jako inwestor. Uczysz się i prowadzisz treningi rozwiązując z mentorem problemy w czasie, który nie koliduje z Twoimi obowiązkami.

Utrwalanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia pod okiem mentora zależy od indywidualnych predyspozycji ucznia, dlatego nowa wiedza jest tak dawkowana, abyś nie odczuwał/a presji czasu. Mentor wspiera Cię w trakcie szkolenia, dlatego czas programu to minimum osiem miesięcy, a w praktyce będzie trwał dłużej uwzględniając Twoje przerwy w nauce.

Wiedza i doświadczenie

Otrzymujesz szeroki zakres wiedzy praktycznej, nowej, nieznanej Tobie, dlatego wymagane jest odpowiedzialne i zorganizowane działanie.

Otrzymujesz wiedzę sprawdzoną w praktyce dziesiątek tysięcy rzeczywistych transakcji przeprowadzonych przez mentora. Wiedzę oraz narzędzia inwestycyjne dopasowujemy do Twoich potrzeb i możliwości tak, aby efektem była Twoja strategia, której będziesz pewny i będziesz regularnie zarabiał/a.

Przekazuję Ci autorską wiedzę z zakresu analizy ceny, która nie ma odpowiednika na świecie, co jest wielkim wyzwaniem dla Ciebie. Każdy element jest definiowany i opisany przeze mnie inaczej. W związku z tym masz gwarancję, że nie jest to wiedza “z drugiej ręki”.

Praktyka to prowadzenie treningów, badań warunków handlu oraz analiza i wybór najkorzystniejszych rozwiązań w strategii odpowiadających w pełni Twojej osobie. W strategii stosujesz te elementy, które budują Twój kapitał i jego bezpieczeństwo. Praktyczne stosowanie strategii z pełną analizą zwiększy Twoją pewność siebie w decyzjach inwestycyjnych.

Tematyka szkolenia

Pod nadzorem mentora przyswoisz oraz praktycznie będziesz stosował/a strategię, która odpowiada Twoim wymaganiom.

Ważnym zagadnieniem są zasady strategii oraz poszczególnych jej elementów. Uczysz się jak postępować w danych warunkach nie dopuszczając do sytuacji, kiedy otwierasz pozycję nie rozumiejąc danej sytuacji. Procedury zarządzania pozycją chronią Twój kapitał i przyczyniają się do regularnych dochodów.

Organizacja procesu inwestowania i handlu to najważniejsze zagadnienie. Jeżeli chcesz osiągać regularne zyski, musisz być przygotowany na nie. Chaos wprowadza niepewność, strach i brak podejmowania decyzji przez co wpadasz w stagnację.

Powinieneś posiadać proste zasady identyfikacji ceny, systemu analizy i wykonywania prognozy oraz systemu zarządzania pozycją i kapitału. Uczysz się autorskiej techniki analizy ceny Tx4, systemu analizy SATx4, systemu zarządzania pozycją ZPTx4 oraz systemu zarządzania kapitałem ZKTx4.

Główne korzyści kształcenia

Co jest dla Ciebie najważniejsze, kiedy myślisz o inwestowaniu? Czy chcesz regularnie zarabiać? Czy chcesz rozwijać się zawodowo jako profesjonalny inwestor? Otrzymujesz narzędzia inwestycyjne, sposoby wykorzystania rynków inwestycyjnych oraz wsparcie w dążeniu do wyznaczonych celów.

Dedykowana strategia handlu

Strategia to pewne rozwiązanie problemu realizacji celów inwestora. Zatem wszystko co składa się na założenia strategii, technika identyfikacji ceny, system analizy, system zarządzania pozycją, system zarządzania kapitałem oraz elementy uwzględniające samego inwestora muszą podlegać akceptacji samego inwestora.

Najlepsza strategia nie będzie realizować naszych celów, nie będziemy zarabiać jeżeli nie będzie ona uwzględniała naszego poziomu wiedzy, doświadczenia, naszych słabych i mocnych stron oraz organizacji procesu inwestowania.

Zaczynamy od strategii podstawowej, szkolnej na bazie, której modyfikujemy każdy element tak, aby uzyskać najlepszy z możliwych wyników jaki w inwestycjach na danym etapie rozwoju.

Twoja strategia będzie najlepszą jaką możesz posiadać dla realizacji swoich celów

Inwestowanie na preferowanym rynku

Strategia to pewne rozwiązanie problemu realizacji celów inwestora. Zatem wszystko co składa się na założenia strategii, technika identyfikacji ceny, system analizy, system zarządzania pozycją, system zarządzania kapitałem oraz elementy uwzględniające samego inwestora muszą podlegać akceptacji samego inwestora.

Najlepsza strategia nie będzie realizować naszych celów, nie będziemy zarabiać jeżeli nie będzie ona uwzględniała naszego poziomu wiedzy, doświadczenia, naszych słabych i mocnych stron oraz organizacji procesu inwestowania.

Zaczynamy od strategii podstawowej, szkolnej na bazie, której modyfikujemy każdy element tak, aby uzyskać najlepszy z możliwych wyników jaki w inwestycjach na danym etapie rozwoju.

Ty wybierasz rynek i decydujesz jaki będzie ostateczny portfel instrumentów inwestycyjnych

Wsparcie w rozwoju inwestora

Strategia to pewne rozwiązanie problemu realizacji celów inwestora. Zatem wszystko co składa się na założenia strategii, technika identyfikacji ceny, system analizy, system zarządzania pozycją, system zarządzania kapitałem oraz elementy uwzględniające samego inwestora muszą podlegać akceptacji samego inwestora.

Najlepsza strategia nie będzie realizować naszych celów, nie będziemy zarabiać jeżeli nie będzie ona uwzględniała naszego poziomu wiedzy, doświadczenia, naszych słabych i mocnych stron oraz organizacji procesu inwestowania.

Zaczynamy od strategii podstawowej, szkolnej na bazie, której modyfikujemy każdy element tak, aby uzyskać najlepszy z możliwych wyników jaki w inwestycjach na danym etapie rozwoju.

Twoja wizja bycia profesjonalnym inwestorem oraz rozwój osobisty jest moim priorytetem

Dodatkowe korzyści kształcenia

Profesjonalny inwestor powinien ciągle się uczyć i rozwijać. Otrzymujesz taką możliwość przy moim wsparciu również po zakończeniu szkolenia!

Warsztaty inwestycyjne

Na warsztatach uzyskujesz wiedzę, jak w praktyce stosować strategię. Omawiane są problemy uczniów i rozwiązania dotyczące analizy technicznej, zarządzania pozycją oraz psychologi inwestowania.

Są to dodatkowe zajęcia prowadzone przez mentora i przeznaczone dla uczniów kształcących się w szkole inwestorów.

Konfrontacja wiedzy z praktyką najlepszym rozwiązaniem

Analizy Tx4

Praktyczne stosowanie analizy Tx4 na bieżących notowania kursów walutowych. Mentor wykonuje analizy, które mogą posłużyć do nauki oraz wykorzystania w własnym handlu.

Są to dodatkowe zajęcia online dla grupie uczniów. Uczeń samodzielnie korzysta z materiału szkoleniowego.

Konfrontacja Twoich analiz z analizami mentora koryguje będy