Prawa autorskie

Copyright © 2018 Czesław Mazur.

Dokumenty, grafiki, skrypty, wideo, szkolenia i inne pliki tworzące serwis: mcmazur.com z podstroną school.mcmazur.com są własnością Czesława Mazura o ile nie zostały oznaczone inaczej.
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że, są oznaczone, jako „COPY FREE” lub „BEZ OGRANICZEŃ”.
Zawartość ww. strony, oraz innych publikacji autorstwa Czesława Mazura podlega prawom autorskim Czesława Mazura.
Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. Czesław Mazur zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez Czesława Mazura na tej stronie tylko w celach prywatnych.
Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba, że zostało inaczej uzgodnione z Czesławem Mazurem.
Czesław Mazur zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.
Pojedyncze dokumenty publikowane przez Czesława Mazura w World Wide Web (WWW) mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.


 

Przewiń do góry