Ostrzeżenie o ryzyku

Rynek walutowy należy do bardzo ryzykownych i każdy, kto bez właściwego przygotowania do handlu walutami podejmuje decyzje inwestycyjne musi się liczyć z możliwością poniesienia strat finansowych włącznie z całkowitą stratą zainwestowanych kapitałów. Użytkownik www.mcmazur.com (Strony) musi podjąć decyzję czy inwestuje sam na rynku forex, czy korzysta z profesjonalnych licencjonowanych doradców. W żadnym wypadku autor strony nie świadczy usług doradczych.

Opinie wyrażane w artykułach, wpisach, prezentacjach, filmach wideo, przez autora dotyczące rynku walutowego są wyłącznie własną subiektywną oceną rynku forex. Opinie te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Wszystkie treści zawarte na stronach mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych strony i informacji, podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika strony. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji uzyskanych na stronie ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartego w nich tekstu, materiałów oraz narzędzi.


Przewiń do góry