Web Analytics

Analizy Tx4 w praktyce

interaktywne szkolenie dla profesjonalistów

Technologia sukcesu w analizie Tx4

Trendy

Jedyna na świecie jednoznaczna definicja trendu, gdzie każdy dokładnie tak samo wyznacza początek, przebieg i koniec trendu.

Poziomy

Poziomy wsparcia i oporu zależą tylko od charakteru trendu. Znajomość trendu daje ogromną przewagę w wykorzystywaniu poziomów.

Świece

Czysty ruch ceny pokazuje dokładnie jak tworzy się cena. Otrzymujesz wysokiej jakości sygnały dla najbardziej efektywnych transakcji.

Konsolidacje

Konsolidacje nigdy nie zmieniają tendencji. Jeżeli uznasz ten fakt to zmieni się diametralnie Twoja analiza dając wysoką skuteczność.

Elementy szkolenia

Warsztaty inwestycyjne

mc Wsparcie

Uczestniczysz w warsztatach online, podczas których mentor wykonuje profesjonalne analizy par walutowych stosując Technikę Tx4 i system SATx4.

Platforma szkoleniowa

Platforma szkoleniowa MC_School

Otrzymujesz bezterminowy dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie szkoleniowe online przez 24/7. Gdziekolwiek jesteś Tx4 służy Tobie.

Statystyki Tx4

Statystyka Tx4

Okresowe badania skuteczności analizy Tx4 z oceną popełnianych błędów pomogą Tobie w nauce i rozwoju jako profesjonalny analityk rynku forex.

Korzyści dla Ciebie

Oszczędzasz czas na poszukiwania

Mentor prezentuje pary walutowe o największym potencjale na duże zyski. Nie musisz tracić czas na poszukiwania na wykresie ciekawej pary walutowej.

Poznajesz sposób skutecznej analizy

Obserwujesz, jak mentor prowadzi analizę na żywo w sposób bardzo prosty i efektywny. Możesz ocenić skuteczność wykonanej analizy i komentować wyniki.

Organizacja szkolenia analizy Tx4

Idea szkolenia ATx4

Interaktywne wprowadzenie do analizy Tx4 dla osób, które chcą profesjonalnie handlować na rynkach finansowych. Technika analizy Tx4 jest autorskim rozwiązaniem identyfikacji ruchu ceny nieznana osobom, które nie brały udziału w programach kształcenia. Dla poszerzenia grona zwolenników tej techniki zostało stworzone szkolenie w wersji podstawowej. Pełny zakres wiedzy o technice Tx4 i systemach analizy SATx4 zawarty jest w programach kształcenia ze względu na konieczność mojej kontroli nad prawidłowym stosowaniem poszczególnych elementów analizy.

Cel szkolenia ATx4

Zapoznanie z podstawami techniki analizy Tx4 oraz z ważnymi zagadnieniami związanymi z wykonywaniem analizy, które mają bardzo duży wpływ na skuteczność.

Przebieg szkolenia ATx4

  1. Udział w warsztatach inwestycyjnych, które odbywają się raz w miesiącu w ostatnią lub pierwszą sobotę o godzinie 13:30 i trwają 1.5 godziny.
  2. Wideo z warsztatów umieszczane jest w poniższych tematach do zagadnienia z podziałem na poszczególne pary walutowe.
  3. Materiał wideo należy uważnie oglądać kilkakrotnie, wówczas cel szkolenia będzie realizowany.
  4. Nie możesz zakładać, że znasz poszczególne elementy jeżeli nie byłeś lub nie jesteś moim uczniem. Wszystkie definicje są inne niż znane Tobie.
  5. Po każdych sześciu miesiącach szkolenia odbędzie się spotkanie podsumowujące wyniki prognoz wykonywanych na podstawie analizy Tx4.

Pamiętaj, że szkolenie jest bezterminowe i permanentne. Oznacza to, że będą się pojawiał nowy materiał i moje odpowiedzi na Twoje pytania.

Polityka ceny szkolenia analizy Tx4

Szkolenie jest permanentne, nie kończącym się procesem nauki i kształcenia. Każdy miesiąc to nowe analizy, nowe wnioski i zalecenia stosowania analizy Tx4. Z tego powodu wartość szkolenia będzie rosła w czasie, a co za tym idzie również cena szkolenia będzie rosła.

Zagwarantuj sobie już dzisiaj najniższą z możliwych cen za to szkolenie.

Przewiń do góry